Visie en dialoog in de maakindustrie

Als je nieuwe klanten wilt werven en bestaande relaties wilt behouden en versterken is het belangrijk toegevoegde waarde te bieden. Dat geldt ook voor bedrijven in de technologische industrie / maakindustrie. Waarde bieden in de vorm van componenten, modules en systemen die we ontwerpen, maken, leveren en onderhouden. Daarbij is klantgerichtheid natuurlijk van belang, maar het is nog sterker als je als ontwikkel- of maakbedrijf goed inzicht krijgt welke oplossingsbehoeften er spelen bij je klanten én zelfs bij de klanten van je klanten. En tijdens die oriëntatie kom je vast in aanraking met uitdagingen c.q. ontwikkelingen die van grote betekenis zijn voor markten, ketens, bedrijven én jouw technisch bedrijf. Enkele (aan elkaar gerelateerde) ontwikkelingen zijn: 1) volledig op klantspecificatie gemaakte producten of diensten (‘seriegrootte één’), 2) circulaire economie / duurzaamheid (producten en diensten met een lage ecologische impact), 3) producten en diensten digitaal verbonden met online systemen met data én digitale intelligentie (‘machine to machine connectivity’ en ‘machine learning’) of 4) businessmodellen waarbij het producteigenaarschap minder aan de orde is en de gewenste functionaliteit als dienst wordt afgenomen. Dergelijke ontwikkelingen geven kansen en derhalve zie je dat de Nederlandse maakindustrie zich vastbijt in smart manufacturing en gespecialiseerde bedrijven zoals Vosteq – een klant van Forflux – die maakbedrijven hierin ondersteunen. Een positieve ontwikkeling om sneller, flexibeler, duurzamer en goedkoper te produceren. Daarbij is het naar mijn mening zinvol om als technische onderneming ook te investeren aan de ‘marktzijde’: blijven exploreren waar het naar toe gaat met o.a. de genoemde ontwikkelingen en je klanten én de klanten van je klanten scherp(er) op je vizier krijgen. Dit vereist visie en dialoog waarbij professionalisering in de bedrijfspositionering en communicatie van betekenis zijn.