Positionering

Bij Forflux geloven we dat de meest sterke, waardevolle en langer termijn relaties tussen een bedrijf en haar doelgroep zijn gebaseerd op gedeelde overtuigingen of emoties. Deze overtuiging zit vaak opgeslagen in de identiteit, cultuur en drijfveren van een organisatie. Uiteraard met oog voor de wereld om ons heen. Het geeft richting aan de gehele organisatie in het bereiken van de strategische doelen.
Identiteit, kernwaarden, cultuur, visie, ambities, onderscheidend vermogen, koers bepalen, marketing- en communicatiestrategie, propositie, corporate story of storytelling etc.